SOMS KAN ER OOK IETS MISGAAN

Heb je een klacht over onze zorg- en dienstverlening? Of over hoe we je bejegenen? Vertel dat ons dan. Zo kunnen we onze zorg verbeteren.

 

HEB JE EEN KLACHT?

Leg deze dan voor aan jouw begeleider. Als er geen oplossing komt, kun je de clustermanager aanspreken of het klachtenformulier van Zorg-Los invullen (deze staat onderaan deze pagina). Vaak is een probleem dan snel verholpen. Als dit niet het geval is, kun je naar de klachtencommissie stappen. Je kunt ook rechtstreeks naar de klachtencommissie stappen.

 

VERTROUWENSPERSOON

Als je niet precies weet wat je met je ontevredenheid of klacht kunt doen, kun je daarover vertrouwelijk praten met de vertrouwenspersoon. Deze kan jou ondersteunen bij het naar voren brengen (of vertellen) van je klacht.

Je kan deze met je verhaal mailen op: vertrouwenspersoon@zorg-los.nl

 

GESCHILLENCOMMISSIE

Ons doel is het oplossen van een klacht door laagdrempelige klachtenbehandeling en het “eruit” komen door in gesprek te gaan. Als dit niet lukt kan er een onafhankelijk klachtenfunctionaris worden ingezet. De rol van de klachtenfunctionaris is onafhankelijk, ondersteunend en bemiddelend.

Mocht de klager na de klachtenprocedure niet tevreden zijn over de geboden oplossing door de zorgaanbieder, dan kan deze de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

De Geschillencommissie oordeelt objectief en onpartijdig. Deze commissie vraagt naar jouw verhaal, maar ook dat van andere betrokkenen met als doel goed zicht te krijgen op het probleem. De gesprekken komen in een vertrouwelijk verslag. Na onderzoek doet de klachtencommissie uitspraak.

Deze commissie dient erkend te zijn door het Ministerie VWS en doet bindende uitspraken.

Voor meer informatie zie:

Klachtenformulier Zorg-Los

Klachtenregeling Zorg-Los

Klachtenreglement Wkkgz KPZ 

Klachtenreglement WMO KPZ

Klachtenreglement Jeugdwet KPZ

Geschillenreglement Wkkgz KPZ

 

 

Klachtenportaal Zorg