Tijdens de behandeling leren zorgvragers in groepsverband om op een andere manier te reageren in situaties waarin je boos wordt of boosheid voelt. Hierbij wordt de aandacht gericht op wat er intern (in het lichaam) en extern (reactieve gedragingen naar buiten toe) gebeurt.

Aan het eind van de behandeling zijn de volgende doelen behaald:

  • Zorgvragers begrijpen aan het einde van de dagbehandeling wat agressie is (instrumenteel of vanuit frustratie)
  • Zorgvragers hebben inzicht gekregen over oorzaken van agressie en kunnen eigen signalen herkennen
  • Zorgvragers hebben inzicht in eigen coping strategieën en ontwikkelen positieve strategieën (op maat) om stress en frustratie te beheersen. Zorgvragers krijgen hierbij tools aangereikt van de behandelaar
  • Zorgvragers hebben nieuwe communicatievaardigheden en sociale vaardigheden aangeleerd door middel van rollenspellen en sociaal leren
  • Het zelfinzicht van zorgvragers is gegroeid in uitdagende of stressvolle situaties

Foto Niels

WIL JE MEER WETEN?

Voor meer informatie graag contact opnemen met Zorg-Los. Een (bel)afspraak maken of een aanmeldpakket aanvragen kan via email.

Mail dan naar: aanmelding@zorg-los.nl