In de jaren ’50 – ’60 is haptonomie als behandelmethode ontwikkeld door Frans Veldman. Bij Zorg-Los bieden we ook haptonomie als behandelvorm aan. Hierbij staat aanraking tussen behandelaar en zorgvrager centraal, waardoor je in contact komt met de gevoelens die in je lichaam opgeslagen zijn. Haptonomie wordt dan ook omschreven als de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. Binnen de behandelingen houden we ons bezig met bewuste aanraking, voelen, lichamelijk contact, het ontwikkelen van het menselijk gevoelsleven, het ontwikkelen van de tastzin, houdingen, bewegingen en gebaren.

Hapsis = tast, tastzin, gevoel, gevoelsleven
Nomos = regel, regels, regelmatigheden, wetten, wetmatigheden
Haptonomie = ‘wetmatigheden van het gevoel’ of ‘regels/regelmatigheden in en van het gevoel en gevoelsleven

Fenomenen:
  • Openen-sluiten
  • Geraakt-aangeraakt worden
  • Grenzen
  • Ruimte
  • Toewenden-afwenden
Waar kan ik Haptonomie nog meer voor gebruiken…

Enkele voorbeelden;

• Ik zit niet lekker in mijn vel
• Ik heb moeite met nee zeggen
• Ik weet niet goed wat ik zelf wil
• Hoe zorg ik beter voor mijzelf
• Ik voel me onzeker over mezelf
• Hoe krijg ik weer meer plezier in mijn leven
• Ik loop elke keer vast in mijn (werk)relatie
• Hoe zorg ik dat ik niet steeds met anderen bezig ben
• Ik heb moeite met concentreren
• Ik voel me vaak somber
• Ik voel me overwerkt
• Ik heb lichamelijk klachten zonder duidelijke oorzaak
• Ik heb moeite met grenzen aangeven
• Ik wil meer over mijn patronen weten en me daarin ontwikkelen

Rapport maken

‘Rapport maken’ is een aanvullende techniek die de behandelaar in kan zetten, om de zorgvrager te helpen om optimaal af te stemmen op een ander. Hierdoor leer je de onderlinge relatie te versterken. Deze techniek is gebaseerd op het spiegelen van het non-verbale gedrag van de ander, zodat je leert om onder andere het taalgebruik en de houding van de ander over te nemen en er verbinding ontstaat.
Begeleidster Zorg-los

WIL JE MEER WETEN?

Voor meer informatie graag contact opnemen met Zorg-Los. Een (bel)afspraak maken of een aanmeldpakket aanvragen kan via email.

Mail dan naar: aanmelding@zorg-los.nl