Zorg-los levert integrale (jeugd)hulp, ter voorkoming van (langdurige) uitval en ernstige incidenten en voorkomen van residentiële opname. Als de zorgvragers en hun netwerk niet deze zorg aangeboden krijgen, veroorzaakt dit veelal wisselende zorgverleners en veel schakelmomenten ten tijde bij doorverwijzing van lichtere naar intensievere zorgverlening, bij afstemming hulp op school en thuishulp en bij doorverwijzing van (jeugd)hulp richting behandelcentra. Integrale (jeugd)hulp kan bijdragen vanwege betere afstemming tussen zorgverleners en zorg op verschillende levensgebieden en continuïteit van zorg tijdens de schakelmomenten. Dit heeft effect op minder (langdurig) uitval, zorgcoördinatie, efficiënt werken, kostenbesparend (minder specialistisch zorg en residentiële opnames) en op de effectiviteit van zorgverlening.

Het betreft gezinnen en jeugdigen met complexe problemen. Er is een toename aan jeugdigen die tussen wal en schip dreigen te vallen (thuiszitters) en niet het passende onderwijs krijgen dat zij nodig hebben (veelal hebben jeugdigen ontheffing van de leerplicht gekregen). Het lokale team van de gemeente benadert Zorg-Los om mee te denken wat betreft maatwerk binnen deze intensieve casuïstiek. Na een gezamenlijke triage geeft het lokale team de beschikking af (ingericht op integrale jeugdhulp) en is er nauwe samenwerking tussen de jeugdige, het informeel netwerk en het professional netwerk. Het lokale team en Zorg-Los stemmen gedurende het zorgverleningstraject nauw af en het lokale team is leidend in op- en afschalen.

Het vertrekpunt van Zorg-Los is onze expertise inzetten om te komen tot mooie zorgtrajecten. Gezien de warme samenwerking, ervaringen met ketenpartners en gezien de mogelijkheden/capaciteit binnen de zorginstantie Zorg-Los kan er antwoord gegeven op deze gestelde intensieve zorgvragen. Zorg-Los heeft al ervaringen in integrale trajecten. Zorg-Los focust niet alleen op de intensieve zorgvragen, maar wil juist intensieve zorgvragen voorkomen en focust zich op dat zorgvragers eerder uitstromen en stimuleert tijdig lichtere hulp in te zetten.