In onze werkwijze vraagt dit van ons:

 • Luisteren naar de zorgvragen.
 • Welke vraag stelt hij/zij ons?
 • Is er een vraag achter de vraag?
 • Welke ruimte heeft de zorgvrager nodig?
 • Zorgvragers zijn niet altijd even duidelijk in hun communicatie, dit vraagt om een scherp signalerende begeleiding.
 • Onderling respect zorgt voor vertrouwen.
 • Competentie- en ontwikkelingsgericht werken.
 • Het bieden van Rust, Regelmaat, Ruimte en Reinheid.
 • Gebruik maken van de kennis en ervaringen van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers, zij zijn de ervaringsdeskundigen.
 • “Echt mogen en kunnen zijn” zorgt voor een “puur contact” wat resulteert in een veilige verbinding.
Dit zorgt ervoor dat zorgvragers:
 • Zich op alle gebieden veilig, gelukkig en goed voelen.
 • Prettig wonen/werken en zelf over hun bezittingen kunnen beschikken.
 • Contact hebben met familie, vrienden en anderen.
 • Zelf keuzes maken.
 • Zichzelf ontwikkelen.
 • Deelnemen aan de maatschappij door hun werk, activiteiten en vrijetijdsbesteding.
 • Een zo normaal mogelijk leven leiden!