IN ONZE WERKWIJZE VRAAGT DIT VAN ONS:

 • Luisteren naar de zorgvragen.
 • Welke vraag stelt de zorgvrager ons?
 • Is er een vraag achter de vraag?
 • Welke ruimte heeft de zorgvrager nodig?
 • Zorgvragers zijn niet altijd even duidelijk in hun communicatie, dit vraagt om een scherp signalerende begeleiding.
 • Onderling respect zorgt voor vertrouwen.
 • Competentie- en ontwikkelingsgericht werken.
 • Het bieden van Rust, Regelmaat, Ruimte en Reinheid.
 • Gebruik maken van de kennis en ervaringen van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers, zij zijn de ervaringsdeskundigen.
 • “Echt mogen en kunnen zijn” zorgt voor een “puur contact” wat resulteert in een veilige verbinding.

DIT ZORGT ERVOOR DAT ZORGVRAGERS:

 • Zich op alle gebieden veilig, gelukkig en goed voelen.
 • Prettig wonen/werken en zelf over hun bezittingen kunnen beschikken.
 • Contact hebben met familie, vrienden en anderen.
 • Zelf keuzes maken.
 • Zichzelf ontwikkelen.
 • Deelnemen aan de maatschappij door hun werk, activiteiten en vrijetijdsbesteding.

“EEN ZO NORMAAL MOGELIJK LEVEN LEIDEN!”