De zorgvrager wordt begeleid binnen een sociaal therapeutisch klimaat. Zorgvragers met een verstandelijke/lichamelijke beperking en/of psychiatrische problematiek kunnen deelnemen aan het zorgaanbod van Zorg-Los.

De zorgvrager is, voordat hij of zij wordt aangemeld bij Zorg-Los veelal vastgelopen in het dagelijks leven. Het lukt niet om een baan te vinden of om deze te behouden. Ofwel de zorgvrager valt uit op school of vindt geen aansluiting. Er is veelal sprake van een patroon van faalervaringen, afwijzing en probleemgedrag.

De zorgvrager is heel welkom bij Zorg-Los, komt hier tot rust, werkt aan herstel en ontwikkelt vaardigheden die hem of haar maatschappelijk en sociaal sterker maakt.

Het sociaal therapeutisch klimaat binnen Zorg-Los richt zich bij uitstek op het vormgeven en/of herstellen van het zelfbeeld én herstel of verbetering van psychiatrische klachten. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het herstel van zelfvertrouwen en het vertrouwen van de omgeving ervoor zorgen dat de zorgvrager meer controle krijgt over gevoelens en gedragingen, daardoor ervaar je dan meer balans op het psychisch vlak. De zorgvrager ervaart minder lijdensdruk, waardoor ruimte ontstaat om weer in de maatschappij te gaan staan. De zorgvrager ervaart hoe het is om weer ergens bij te horen, doet er weer toe, komt weer in balans en wordt aangesproken op mogelijkheden.

Zorg-Los is de plek waar de zorgvrager zich een groot deel van de week bevindt. Daarom is dit een mooi instrument en een passend klimaat om te werken aan gedragsverandering en het vergroten van competenties.

METHODIEK

Het herstellen van het zelfbeeld, het leren functioneren in de maatschappij en het realiseren van een goede sociale identiteit gebeurt door middel van ‘rol-leren’. Dit omvat het oefenen met verschillende sociale rollen en nieuw gedrag in een veilige, respectvolle omgeving met de nabijheid die op dat moment nodig is. Langs deze weg kan de zorgvrager een geheel aan normen en waarden ervaren en de mogelijkheid krijgen zich tussen verschillende sociale rollen te bewegen. Door het aannemen en aangeboden krijgen van verschillende sociale rollen wordt de zorgvrager geconfronteerd met zijn of haar eigen gedrag en handelen. Dit heeft effect op alle levensgebieden.

Behandelaars zijn zich bewust van de verschillende processen die spelen binnen het klimaat van de groep. Zij grijpen situaties aan om de zorgvrager bewust te maken van zijn of haar rol hierin. Dit doen zij door een situatie te benoemen, uit te vergroten, te vertragen, te evalueren en waar nodig het goede voorbeeld te geven. De behandelaar reflecteert en geeft uitleg aan de zorgvrager voor ondersteuning bij het maken van zijn of haar keuzes binnen het eigen proces en houdt daarbij rekening met het bewaren van evenwicht in draagkracht en draaglast.

Interventies als Geef me de vijf, Brain Blocks en G-schema’s worden ingezet om het sociale verkeer beter in kaart te brengen en om het omdenken te kunnen bevorderen.

BEHANDELPLAN

Elke zorgvrager werkt aan zijn of haar eigen doelen. Er wordt zorg op maat geboden en de zorgvrager weet aan welk doel er wordt gewerkt. De doelen en het plan van aanpak zijn terug te vinden in het individuele behandelplan, opgesteld door een behandelaar in samenspraak met de zorgvrager en/of het gezinssysteem. De behandeldoelen zijn erop gericht om te ontwikkelen. Veelal wordt er een signaleringsplan opgesteld voor zorgvragers, waardoor de zorgvrager meer inzicht krijgt in zijn eigen handelen en hierdoor meer regie kan ervaren.

Hoe verloopt het zorgproces bij Zorg-Los?
Eerst hebben we een vrijblijvende intake met de zorgvrager, gezinssysteem en eventueel met de verwijzer. Bij een ‘go’ wordt er een behandelplan opgesteld en in samenspraak met de verwijzer een beschikking (indicatie voor zorgverlening) afgegeven. Periodiek wordt de voortgang geëvalueerd en zo nodig wordt het behandelplan (eerder) aangepast. Als alle doelen behaald zijn en het zorgproces kan succesvol worden afgesloten, volgt er een afrondingsgesprek.