De zorgvrager wordt begeleid binnen een sociaal-therapeutisch klimaat. Zorgvragers met een verstandelijke/lichamelijke beperking en/of psychiatrische problematiek kunnen deelnemen aan de dagbehandeling en dagbesteding.

De zorgvrager is, voordat hij wordt aangemeld bij Zorg-Los veelal vastgelopen in zijn dagelijks leven. Het lukt niet om een baan te vinden of deze vast te houden, valt uit op school of vindt geen aansluiting. Er is veelal sprake van een patroon van faalervaringen, afwijzing en probleemgedrag.

De zorgvrager is welkom op Zorg-Los, komt hier tot rust, werkt aan herstel en ontwikkelt vaardigheden die de zorgvrager maatschappelijk en sociaal sterker maakt.

Het sociaal-therapeutisch klimaat binnen Zorg-Los richt zich bij uitstek op het vormgeven en/of herstellen van het zelfbeeld en het herstel of verbetering van de psychiatrische klachten.  Hierbij wordt ervan uitgegaan dat herstel van zelfvertrouwen en het vertrouwen van de omgeving ervoor zorgt dat de zorgvrager meer controle krijgt over gevoelens, gedragingen en meer balans ervaart op psychisch vlak. De zorgvrager ervaart minder lijdensdruk, waardoor de zorgvrager weer ruimte voelt om in de maatschappij te gaan staan. De zorgvrager ervaart om weer ergens bij te horen, doet ertoe, komt weer in balans en wordt aangesproken op mogelijkheden.

Zorg-Los is een plek waar de zorgvrager zich een groot deel van de week bevindt, daarom is dit een mooi instrument en een passend klimaat om te werken aan gedragsverandering en het vergroten van competenties.

METHODIEK

Het herstellen van het zelfbeeld, het leren functioneren in de maatschappij en het realiseren van een goede sociale identiteit gebeurt door middel van rol-leren. Oefenen met verschillende sociale rollen en nieuw gedrag in een veilige, respectvolle omgeving met de nabijheid die op dat moment nodig is. Langs deze weg kan de zorgvrager een geheel aan normen en waarden ervaren en de mogelijkheid krijgen zich in verschillende sociale rollen te bewegen. Door het aannemen en aangeboden krijgen van verschillende sociale rollen, wordt de zorgvrager geconfronteerd met zijn eigen gedrag en handelen en het effect hiervan op mede zorgvragers en begeleiders. Begeleiders zijn zich bewust van de verschillende processen die spelen binnen het klimaat van de groep. Zij grijpen situaties aan om zorgvrager bewust te maken van zijn rol hierin. Dit doen begeleiders, door een situatie te benoemen, uit te vergroten, te vertragen, te evalueren en waar nodig het “goede” voorbeeld te geven. De begeleider reflecteert en geeft uitleg aan de zorgvrager, om hem te ondersteunen bij het maken van zijn keuzes binnen zijn eigen proces en daarbij rekening houden met evenwicht in draagkracht en draaglast.

BEHANDELPLAN

Elke zorgvrager werkt aan zijn eigen doelen, er wordt zorg op maat geboden en de zorgvrager weet aan welk doel er wordt gewerkt. De doelen en het plan van aanpak zijn terug te vinden in het individuele behandelplan, opgesteld door een begeleider samen met de zorgvrager en/of zijn (professioneel/privé) netwerk. De doelen en interventies beschreven in het behandelplan ondersteunen de algemene behandeldoelen. Deze doelen zijn erop gericht om te ontwikkelen.

Elke zorgvrager maakt samen met een begeleider een signaleringsplan, waardoor de zorgvrager meer inzicht krijgt in zijn eigen handelen en hier meer regie in kan gaan ervaren.