Bij Zorg-Los maken we gebruik van de COMET-methode, wat staat voor ‘Competitive Memory Training’. Deze gestructureerde training is gericht op het veranderen van een negatief zelfbeeld naar een positiever of beter gebalanceerd zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld kan een belangrijke component zijn van verschillende psychische stoornissen en heeft een negatief effect op persoonlijke groei en ontwikkeling. Soms staat het negatieve zelfbeeld op zichzelf, maar vaak is het onderdeel van bredere problematiek zoals stemmingsproblemen, angsten, gedragsproblemen, schoolweigering, ontwikkelingsproblematiek of systeemproblematiek.

COMET is sinds de jaren ‘80 in Nederland ontwikkeld en geeft na vele jaren onderzoek bij zorgvragers met diverse psychosociale problemen positieve resultaten. De methode is gebaseerd op principes van contra-conditionering en positieve aandachtstraining.

COMET is een vorm van cognitieve gedragstherapie, bedoeld voor zorgvragers van 8 t/m 24 jaar met een negatief zelfbeeld, die daardoor belemmerd worden in hun dagelijks functioneren. Dit kan veroorzaakt worden door problematieken zoals schooluitval, trauma, verslaving of een complexe thuissituatie, waardoor een laag zelfbeeld ontwikkeld is. Zorg-Los streeft ernaar om deze zorgvragers te ondersteunen, zodat zij weer in hun kracht komen te staan.

In de training ligt de focus op wat de zorgvragers mooi aan zichzelf vinden, waar ze trots op zijn, wat ze leuk vinden, welke vaardigheden ze al beheersen, wat ze waarderen aan hun persoonlijkheid en wat ze hebben overwonnen. Deze benadering staat bekend als positieve aandachtstraining, waarin stap voor stap wordt gewerkt aan het opbouwen van een positiever zelfbeeld. De zorgvragers leren vaardigheden om negatieve gedachten te hanteren door middel van opdrachten die ook buiten de sessies moeten worden toegepast en geëvalueerd.
Foto Riske

WIL JE MEER WETEN?

Voor meer informatie graag contact opnemen met Zorg-Los. Een (bel)afspraak maken of een aanmeldpakket aanvragen kan via email.

Mail dan naar: aanmelding@zorg-los.nl