Zorg-los biedt zorg waar zorg nodig is, zodat de zorgvrager eigen vaardigheden blijft inzetten en waar mogelijk uitgedaagd wordt te ontwikkelen.

VISIE

Wij zien je als iemand die binnen jouw mogelijkheden zelf richting geeft aan jouw leven, ook aan dat deel waarvoor je zorg vraagt. Je wordt gestimuleerd om actief te zijn in jouw eigen zorgproces en ervaart zo ook een eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden van jouw leven.

Wij zijn hierbij stimulerend, ondersteunend, activerend en adviserend.

Wat bij ons voorop staat is de gedragsregulatie, vele zorgvragers hebben moeite met het verwerken van hun prikkels.

We stemmen nauw af, leren zorgvragers grenzen te stellen en geven grenzen. Het gevoel voor ruimte, afstand/nabijheid, het naderen en genaderd worden, geraakt en aangeraakt worden zijn fenomenen die aandacht nodig hebben, voordat wij als begeleiders een opdracht kunnen geven.

Ons team is hierin gespecialiseerd en kan soms hand in hand voor mooie ontwikkelingen zorgen.

Ravish