“IN ONZE VISIE STA JIJ MET JOUW VRAGEN CENTRAAL!”

ONZE MISSIE
Zorg-Los biedt zorg waar zorg nodig is, zodat de zorgvrager de eigen vaardigheden blijft inzetten en waar mogelijk uitgedaagd wordt deze te ontwikkelen.

ONZE VISIE
Zorg-Los ziet de zorgvrager als iemand die binnen de eigen mogelijkheden zelf richting mag geven aan zijn/haar leven, ook aan dat deel waarvoor iemand zorg vraagt. Het behandelteam stimuleert de zorgvrager om actief te zijn in het zorgproces. De zorgvrager ervaart op die manier zelf de verantwoordelijkheid in het vormgeven van het dagelijks leven.

De systeemgerichte aanpak van Zorg-Los is het fundament binnen de samenwerking en biedt wat nodig is om de zorgvrager tot optimale ontwikkeling te laten komen.

Pure samenwerking ontstaat als we afstemmen in ruimte, afstand/nabijheid, toewenden/ afwenden, aangeraakt/geraakt worden en het naderen en genaderd worden. Dit is het vertrekpunt voor een effectieve en doelgerichte samenwerking waarin de zorgvrager zich kan ontplooien en zijn of haar competenties maximaal worden ingezet.

Ons multidisciplinair team is hierin gespecialiseerd en kan hand in hand met de zorgvrager en zijn of haar netwerk voor mooie ontwikkelingen zorgen.

Ravish