“IN ONZE VISIE STA JIJ MET JOUW VRAGEN CENTRAAL!”

MISSIE

Zorg-los biedt zorg waar zorg nodig is, zodat de zorgvrager eigen vaardigheden blijft inzetten en waar mogelijk uitgedaagd wordt te ontwikkelen.

VISIE

Zorg-Los ziet de zorgvrager als iemand die binnen de eigen mogelijkheden zelf richting geeft aan het eigen leven, ook aan dat deel waarvoor iemand zorg vraagt. Het team stimuleert de zorgvrager om actief te zijn in hun zorgproces om zo zelf de verantwoordelijkheid te ervaren in het vormgeven van het dagelijks leven.

De systeemgerichte aanpak van Zorg-Los is het fundament binnen de samenwerking en wat nodig is om de zorgvrager tot optimale ontwikkeling te laten komen.

Pure samenwerking ontstaat als we afstemmen in ruimte, afstand/ nabijheid, toewenden/ afwenden, aangeraakt/ geraakt worden en het naderen en genaderd worden. Dit is het vertrekpunt voor een effectieve en doelgerichte samenwerking waarin de zorgvrager zich kan ontplooien en zijn competenties maximaal worden ingezet.

Ons team is hierin gespecialiseerd en kan hand in hand met de zorgvrager en zijn netwerk voor mooie ontwikkelingen zorgen.

Ravish