In deze dagbehandeling wordt er aandacht besteed aan het leren herkennen van emoties en gevoelens. Door deze te kunnen herkennen en benoemen, lukt het ook beter hiermee om te gaan en ze te reguleren. Er wordt aandacht besteed aan gewaarwording van de vele verschillende emoties en deze te kunnen koppelen aan situaties uit het dagelijkse leven. Zorgvragers worden uitgenodigd ervaringen te delen middels praktijkvoorbeelden en geven elkaar tips hoe ermee om te gaan in de praktijk. Daarnaast wordt er door de behandelaar uitleg gegeven over de emoties, de opbouw van spanning en worden er handvatten gegeven hoe om te gaan met emoties.

Met de groep wordt er gewerkt aan de opbouw van een signaleringsplan, eerst een algemene en daarna een individuele. In dit signaleringsplan wordt de opbouw van spanning omschreven en hoe deze te herkennen. Hierin staan afspraken over hoe de zorgvrager met de opbouw van spanning omgaat, wat hij nodig heeft en wat ook anderen kunnen doen wanneer de spanning opbouwt. Dit geeft meer regie bij opbouw van spanning en stress en het lukt zorgvragers hierdoor steeds beter om door vroegtijdige herkenning te weten wat te kunnen doen. Zorgvragers ervaren hierdoor minder vaak buien van boosheid, angst of verdriet; situaties escaleren hierdoor minder vaak.

Foto Riske

WIL JE MEER WETEN?

Voor meer informatie graag contact opnemen met Zorg-Los. Een (bel)afspraak maken of een aanmeldpakket aanvragen kan via email.

Mail dan naar: aanmelding@zorg-los.nl