Zorg-Los levert professionele zorg en maatschappelijke integratie vinden we zeer belangrijk.

Hoe zelfstandig we jou kunnen laten meetellen in de maatschappij is voor ons de leidraad in de dag. Zorg-Los kan jou ook tijdelijk ondersteunen, zolang je het nodig hebt en je weer met voldoende draagkracht de maatschappij in kan gaan.

Voortdurend willen we de kwaliteit verbeteren door een intensieve samenwerking met jou en je sociale en professionele netwerk.

Als zorgvragers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of psychiatrische problematiek een beroep moeten doen op zorgverlening is het essentieel dat zij in vertrouwde handen zijn. Zorg-Los heeft de ambitie om steeds betere zorg te verlenen. We zoeken continu naar mogelijkheden om onze zorg aan te passen aan de verwachtingen van onze zorgvragers.

Om kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen is Zorg-Los ISO 9001:2015 gecertificeerd (International Organization for Standardization). Zorg-Los staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn en wil voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door zorgvragers, professionals en relevante stakeholders.

Tevens doet Zorg-Los onderzoek naar de tevredenheid van zorgvragers en heeft Zorg-Los een klachtenregeling die gebaseerd is op wettelijke regelingen.

De CliëntenRaad en Raad van Commissarissen zijn aangesloten bij de NVTZ en nauw betrokken bij de kwaliteit van zorgverlening die Zorg-Los levert.

Medewerkers die met jeugd werken zijn bij de SKJ geregistreerd als jeugdprofessionals, zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, Zorg-Los blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.

SKJ Logo