Wanneer een zorgvrager of het systeem van de zorgvrager problemen ervaart, waarvan de oorzaak niet duidelijk is, kan er diagnostisch onderzoek plaats vinden. Zorg-Los is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van complex gedrag. Middels diagnostiek wordt er een vertaalslag gemaakt van kalenderleeftijd naar ontwikkelingsniveau. Bij het opstellen van het gehele beeld wordt onderscheid gemaakt tussen het cognitief functioneren en bijkomende problematiek. Er wordt niet gefocust op de problemen, maar we gaan op zoek naar de krachten en mogelijkheden. Diagnostisch onderzoek bij Zorg-Los is niet gericht op het plakken van een “etiket”, maar behandelingsgericht. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in het functioneren en de mogelijkheden van de zorgvrager. Tevens biedt het handvatten voor behandeling, begeleiding en het vormen van een perspectief.

Diagnostiek kan gecombineerd worden met observatie en (individuele) therapie.

Als een zorgvrager iets vervelends heeft meegemaakt of iets moeilijk vindt, kan het goed zijn om met een therapeut te praten. De therapeuten van Zorg-Los zijn gespecialiseerd in het werken zorgvragers met een verstandelijke beperking en/ of psychiatrische problematiek. Zorgvragers kunnen last hebben van uiteenlopende problemen: psychische problemen, gedragsproblemen, traumaverwerking of andere problematiek. Hierdoor hebben ze bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen, moeite om zichzelf te uiten, problemen met concentreren en/of moeite in de omgang met andere jongeren of volwassenen. De therapieën zijn erop gericht om hun weerbaarheid te vergroten, vervelende gebeurtenissen te verwerken, klachten te verminderen en/of te leren omgaan met gedragsproblemen. Individuele therapie is bij Zorg-Los altijd een onderdeel van het behandelplan en de therapeut werkt nauw samen met de begeleiders van de dagbehandeling en/of wonen.