Faalangst is een veelvoorkomend probleem dat negatief ingrijpt in de ontwikkeling van een persoon. Volgens de DSM-5 is het geen aparte stoornis, maar kan faalangst wel deel uitmaken van sociale angst of gegeneraliseerde angst. Het zorgt voor stress, frustratie, onderpresteren, motivatieverlies en uitval in bijvoorbeeld het onderwijs. Faalangst wordt zichtbaar bij toetsen en examens, bij presentaties en bij sociale contacten.

Bij het expertisecentrum van Zorg-Los bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een faalangst training. Deze training is bedoeld voor zorgvragers die als gevolg van faalangst niet goed in staat zijn tot het volgen van bijvoorbeeld onderwijs. De training wordt gegeven door opgeleide professionals op het gebied van faalangst en kan individueel of in een groep worden gevolgd. De keuze hiervoor is afhankelijk van de problematiek van de zorgvrager.

Zorgvragers met ernstige gedragsproblemen kunnen de groep dusdanig beïnvloeden, zodat een veilig werkklimaat onder druk komt te staan. Dit geldt ook voor zorgvragers die een zeer lage motivatie voor deelname aan de training hebben en de neiging hebben zich af te zetten. Er zal dus enigszins inzicht moeten zijn in het sociaal vermogen van de zorgvrager. Voor sommige zorgvragers is er soms dus een reden om te kiezen voor individuele training.

In het voortraject wordt er geïndiceerd of de zorgvrager in aanmerking komt voor faalangst training en wordt de keuze gemaakt voor een individuele of groepstraining.

De training is gebaseerd op de methode ‘Eerste hulp bij faalangst’ van Petra Lahr en Daphne Rijkée. De training start met psycho-educatie over angst, waarna direct tools worden aangereikt om de lichamelijke reactie van angst de baas te worden met behulp van ontspanningsoefeningen. Hierna wordt de cognitieve gedragstherapie geïntroduceerd door middel van G-schema’s. Door te werken aan een realistisch zelfbeeld wordt het zelfvertrouwen vergroot. Het zelfinzicht van de zorgvragers wordt ontwikkeld door te focussen op kwaliteiten en valkuilen. Het aanleren van vaardigheden is werkzaam bij angstreductie. In dat geval wordt een behandeling speciaal gewijd aan het aanleren van studievaardigheden. Ook krijgen de zorgvragers presentatievaardigheden aangeleerd. In een van de sessies wordt gebruik gemaakt van de techniek ‘Ankeren’ vanuit het neuro linguïstisch programmeren.

Ouders/verzorgers van zorgvragers worden betrokken bij een deel van de training. De behandelaar bespreekt bijvoorbeeld hoe ouders/verzorgers thuis op elementen in kunnen inspelen.

 

Begeleidster Zorg-los

WIL JE MEER WETEN?

Voor meer informatie graag contact opnemen met Zorg-Los. Een (bel)afspraak maken of een aanmeldpakket aanvragen kan via email.

Mail dan naar: aanmelding@zorg-los.nl