Bij Zorg-Los is elke vorm van zorg speciaal. Wij kijken altijd naar de persoonlijke wensen van onze zorgvragers en richten onze zorg daarop in. Of dat nu thuis is of op locatie. We dagen onszelf uit om continu te verbeteren. De zorg is de laatste jaren steeds specialistischer geworden. We verlenen zorg vanuit grote passie en professie. De zorgvrager staat daarbij altijd centraal en houdt de regie.

Belangrijk is de gedragsregulatie. Vele zorgvragers hebben moeite met het verwerken van hun prikkels. We stemmen nauw af, leren zorgvragers grenzen te stellen en geven grenzen.

ZOEK JE BALANS?

We kijken in onze begeleidingswijze bewust naar de draagkracht en draaglast en stemmen hierin nauw af per moment. Competentiegericht werken richt zich vooral op die concrete vaardigheden die in het leven van alle dag noodzakelijk zijn rondom zelfredzaamheid en sociaal functioneren. Afhankelijk van de functionele leeftijd komen daar ook ontwikkelingstaken bij die bij een specifieke leeftijd horen.

WEER INITIATIEVEN NEMEN IN JE LEVEN?

Wij richten ons op het versterken van de vaardigheden van mensen om op alle mogelijke levensgebieden meer zelf verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Wanneer iemand beter nadenkt over dat wat zij/hij doet, ontwikkelt zich ook een groter vermogen tot handelen en daarmee worden de algehele ontwikkelingskansen van mensen vergroot.

WIL JIJ ONTWIKKELEN?

Het gaat om het bevorderen van autonomie in concrete ontwikkelingskansen, dan wel het versterken van de vaardigheden voor het leven van alledag, waaronder de sociaal-emotionele mogelijkheden. Wij richten ons op de beweging van passief accepteren naar actief veranderen!

ERVAAR WEER ZELFCONTROLE!

We stimuleren om de zelfcontrole te vergroten. Probleemgedrag kan worden gezien als een signaal. Het is een teken dat iemand het gevoel heeft de invloed op zichzelf en zijn omgeving kwijt te zijn. Een stoplicht/ signaleringsplan is een hulpmiddel om zorgvragers te helpen ondersteunen een dreigende terugval te herkennen en te voorkomen. Iedere zorgvrager heeft andere waarschuwingssignalen waaraan hij/zij kan merken dat er een terugval aan komt.

De zorgvrager leert met behulp van het stoplicht/ signaleringsplan zijn/haar gedrag onder controle te krijgen door vroegtijdige herkenning van deze waarschuwingssignalen. De zorgvrager kan hierdoor leren hulp te vragen.

ERVAAR WEER OPLOSSINGEN!

Dat betekent dat de problemen niet meer vanuit de beperking van het probleem gezien worden, maar dat primair, concreet en praktisch gekeken wordt naar hoe mensen eigenlijk doorgaans problemen oplossen en wat ze zelf aan mogelijkheden en vaardigheden hebben. Zo ligt alle aandacht bij de zorgvrager zelf. De begeleider heeft tot taak om deze aandacht goed vorm te geven en concreet te helpen focussen op de oplossing. Dat gebeurt stapsgewijs en met behulp van oplossingsgerichte vragen.