Bij Zorg-Los is elke vorm van zorg speciaal. We kijken altijd naar de persoonlijke wensen van onze zorgvragers en richten onze zorg daarop in. Of dat nu thuis is of op locatie. We dagen onszelf uit om continu te verbeteren. De zorg is de laatste jaren steeds specialistischer geworden. We verlenen zorg vanuit grote passie en professie. De zorgvrager staat daarbij altijd centraal en houdt de regie.

ZOEK JE BALANS?
We kijken in onze begeleidingswijze bewust naar de draagkracht en draaglast en stemmen hierin nauw af per moment. Competentiegericht werken richt zich vooral op de concrete vaardigheden rondom zelfredzaamheid en sociaal functioneren die in het dagelijks leven noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de functionele leeftijd komen daar ook ontwikkelingstaken bij die bij een specifieke leeftijd horen.

WEER INITIATIEVEN NEMEN IN JE LEVEN?
Zorg-Los richt zich op het versterken van de vaardigheden van zorgvragers om op alle mogelijke levensgebieden meer eigen verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Wanneer iemand beter nadenkt over dat wat hij of zij doet, ontwikkelt zich ook een groter vermogen tot handelen en daarmee worden de algehele ontwikkelingskansen vergroot.

WIL JIJ ONTWIKKELEN?
Het gaat om het bevorderen van autonomie in concrete ontwikkelingskansen, dan wel het versterken van de vaardigheden voor het leven van alledag, waaronder de sociaal emotionele mogelijkheden. Zorg-Los richt zich op de beweging van passief accepteren naar actief veranderen!

ERVAAR WEER ZELFCONTROLE!