UITSLUITINGSCRITERIA

In beginsel levert Zorg-Los ambulante zorg aan alle zorgvragers. Er zijn echter situaties waarin Zorg-Los kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren. Gezien het open karakter van Zorg-Los kunnen wij helaas niet iedereen hulp bieden.

Zorg-Los werkt met uitsluitingscriteria, ofwel contra-indicaties en er zijn huisregels opgesteld.

De volgende uitsluitingscriteria hanteren wij vooraf aan de plaatsing
● Wanneer de situatie rond de zorgvraag maakt dat de veiligheid van de medewerkers en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd
● Wanneer situatie rond de zorgvraag dusdanig is dat Zorg-Los onvoldoende kwaliteit van zorg kan garanderen
● Zorgvragers die seksueel intimiderend gedrag vertonen
● Ernstige gedragsproblematiek waarbij de zorgvrager en/of ouders/verzorgers en/of wettelijke vertegenwoordiger niet bereid zijn om tot afspraken in het behandelplan te komen
● Zorgvragers die een gevaar voor zichzelf en hun omgeving zijn en Wet zorg en dwang (Wzd) nodig hebben
● Bij ernstige verslavingsproblematiek

De uitsluitingscriteria zijn erop gericht om duidelijkheid te verschaffen in welke zorg Zorg-Los kan voorzien. Juist omdat Zorg-Los het beste voor heeft met zorgvragers in het algemeen. Als blijkt dat er sprake is van één of meerdere contra-indicaties bij de zorgvrager die reeds is aangemeld, dan wordt er een apart traject in gegaan en voorzien wij in de zorgplicht. Het kan mogelijk zijn dat er dan een vervolgplek/alternatief wordt gezocht voor desbetreffende zorgvrager. Uiteraard gaat dit in overleg met de zorgvragers, ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger.