Nadat de zorgvrager tot rust is gekomen in de veilige omgeving van Zorg-Los, streven we ernaar de zorgvrager verder te ontplooien, te ondersteunen en uit te dagen. We geven de zorgvrager graag de kans om zich verder te ontwikkelen op het gebied van leren en werken.

Door competentiegericht te werken, kunnen zorgvragers aantonen dat zij potenties hebben voor onderwijs en/of arbeid. Als zorgvragers in staat zijn om te leren en om deel te nemen aan een leerwerktraject, ontstaat de mogelijkheid dat zij in de toekomst in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

INVRA-Arbeid

INVRA-Arbeid is een meetinstrument dat gericht is op arbeidscompetenties.Iedereen wil autonomie en competenties (ofwel talenten) ontwikkelen en van betekenis zijn voor anderen. Met de inzet van INVRA-Arbeid helpt Zorg-Los zorgvragers om meer zicht te krijgen op de eigen competenties en wat er nodig is voor (meer) zelfstandige uitvoering of ontwikkeling binnen de leerwerkomgeving.

Deze tool wordt ingezet als de behandelaar ziet dat de zorgvrager klaar is om een volgende stap te maken richting uitstroom naar een leerwerktraject, school en/of arbeid. Het geeft inzicht in de prestaties, de motorische vaardigheden en de werkhouding. Door middel van vragenlijsten en een eerlijke kijk op de eigen vaardigheden wordt het meetinstrument door de behandelaar ingevuld, samen met de zorgvrager. Hier komen doelen uit en deze worden in de praktijk getoetst. Na 3 maanden wordt het proces gemonitord.

Kortom, met INVRA-Arbeid leer je participeren in maatschappij.

Foto Riske

WIL JE MEER WETEN?

Voor meer informatie graag contact opnemen met Zorg-Los. Een (bel)afspraak maken of een aanmeldpakket aanvragen kan via email.

Mail dan naar: aanmelding@zorg-los.nl