Er is een indicatie nodig voor de zorgverlening. De zorg en ondersteuning kan gefinancierd worden via een Persoonsgebonden Budget (PGB), via Zorg in Natura (ZiN) of uit eigen middelen van de zorgvrager.

Voor financiering is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of van de gemeente voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Een indicatie is een besluit waarin staat of iemand zorg nodig heeft, wat voor zorg en hoeveel zorg.

Iedereen die zorg nodig heeft kan kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Het PGB is een geldbedrag waarmee u zelf de verzorging, verpleging en begeleiding kunt inkopen die u nodig heeft. U kunt een PGB krijgen voor zorg vanuit de Wlz en voor zorg vanuit Wmo en vanuit de Jeugdwet.

Heeft u een Zorg In Natura (ZiN)-indicatie dan is het ook mogelijk om bij ons zorg in te kopen. Wij hebben een contract voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg en we hebben met de gemeenten een contract voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en voor de Jeugdwet.

Meer informatie over wat het verschil is tussen een persoonsgebonden budget en Zorg in Natura kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.
Op de website van Per Saldo kunt u veel informatie lezen. U kunt ook de PGB test doen. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.