In deze dagbehandeling wordt er psycho-educatie geboden met betrekking tot gestelde diagnoses, gevoelens van somberheid, depressiviteit, prikkelverwerking, vastlopen, ontwikkelen van draagkracht en het omgaan met je problemen, beperking, psychische klachten en/of psychiatrische stoornissen.

Er wordt theoretische uitleg gegeven en dit wordt gekoppeld aan voorbeelden uit de praktijk. Er wordt aandacht besteed aan hoe ieder ervaring heeft met deze onderwerpen en de zorgvragers geven elkaar tips en wisselen ervaringen uit. Hierdoor ontstaat er begrip voor elkaars beperking, maar ook inzicht in elkaars kracht.

De zorgvragers leren zich in te leven in anderen, leren meer over zichzelf en krijgen handvatten hoe om te gaan met hun problemen. Daarnaast ervaren ze dat ze niet alleen staan en dat iedereen in meer of mindere mate tegen dingen aanloopt in het leven.

Foto Riske

WIL JE MEER WETEN?

Voor meer informatie graag contact opnemen met Zorg-Los. Een (bel)afspraak maken of een aanmeldpakket aanvragen kan via email.

Mail dan naar: aanmelding@zorg-los.nl