Dat kan op de locatie van Zorg-Los of bij u thuis, net wat u prettig vindt.

Samen met ouder(s)/ verzorger(s) maken we afspraken en stellen we een plan op, kijkend naar de individuele wensen. We werken aan doelen die het gezin voor ogen heeft, empowerment is bij ons de hoofdmoot in de begeleiding. Deze vorm van gezinsbehandeling kan van grote betekenis zijn om net even wat meer lucht te ervaren en ondersteuning te voelen bij bijzonder gedrag dat voelbaar is in een gezin waar een kind leeft met een verstandelijke, lichamelijke beperking met bijkomende psychische problematiek.

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

WAT IS HET?

Zorgverlening op agogisch- pedagogische wijze bij opvoeding, begeleiding- en/of ontwikkelingsproblematiek. Ouders zijn in het opvoeden van hun kind of kinderen vastgelopen en stellen een hulpvraag. In de behandeling heeft de gezinswerker de taak om samen met de ouders te zoeken naar mogelijkheden om het herstel van het zelfregulerend vermogen van opvoeders binnen en met hun eigen leefomgeving te bevorderen en hun competenties en vaardigheden te vergroten, waardoor opvoeders nieuw perspectief krijgen.

WIE KAN VERWIJZEN?

Diverse zorg verlenende instanties kunnen de jongeren met hun gezin naar Zorg-Los verwijzen, waaronder huisarts, medisch specialist, gemeente, instellingen en maatschappelijk werk. Van de aanmelders verwachten wij dat zij betrokken en verantwoordelijk blijven voor goede zorgverlening aan het gezin.

VOOR WIE IS HET?

IAG heeft een regulatieve, cyclische aanpak en is geschikt voor allerlei type gezinnen. Het betreft gezinnen waarvan een kind een verstandelijke/lichamelijke beperking en/of psychiatrische problematiek heeft. Of gezinnen waarvan een ouder een beperking heeft en ondersteuning nodig heeft bij de opvoeding van een kind. Om de IAG te laten slagen is medewerking van ouder(s)/ verzorger(s) een voorwaarde.

HOE WERKT HET?

Na de aanmelding volgt een kennismakingsgesprek met de gezinswerker. Er wordt een behandelplan opgesteld en er wordt gestart met een korte periode waarin de gezinswerker een vertrouwensband opbouwt met de familie. Door middel van gesprekstechnieken en observaties analyseert de gezinswerker de opvoedingsproblematiek samen met de gedragsdeskundige. Er wordt na het eerste kwartaal voortgangsrapportage gemaakt waarin de hulpvragen specifieker worden gemaakt en worden omgezet in het behandelplan. Dit wordt besproken met de ouders, waarna de verander- werkperiode ingaat. Er zullen wekelijkse contactmomenten zijn. Daarnaast wordt er tijd besteed aan verslaglegging en contacten met de regiebehandelaar, gedragsdeskundige en andere betrokkenen.

Elk kwartaal vinden er evaluaties plaats, waarna de IAG uiteindelijk wordt afgesloten. Indien nodig wordt er een nieuw traject ingegaan. De beslissing om IAG af te sluiten, wordt altijd in overleg genomen en is mede afhankelijk van de vorderingen en de indicatie.

Afhankelijk van de problematiek kan Zorg-Los in overleg met ouder(s)/ verzorger(s) besluiten de periode van behandeling te intensiveren en/of verlengen.

Foto Riske
Even een persoonlijk gesprek?
Neem telefonisch contact op via:
T 0348-753 333
M 06-46 404 493
Stuur een e-mail of maak een bel mij terug afspraak.