Geslaagd!!

Anderhalf jaar geleden begon ik aan de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.  Dat was wel een stap. Het was lang geleden dat ik echt in de schoolbanken zat. 1 of 2x per week was ik op school in Amstelveen te vinden. De aansluiting met mijn medestudenten was er direct. We hebben veel gelachen en veel gemopperd op het vele werk. Want we werden wel aan het werk gezet.

Huiswerk, excursies, outdoor dag, veel verslagen maken en presentaties geven.
Dit kostte veel tijd en energie.

Uiteraard kreeg ik ook allerlei praktijkopdrachten, daar weet Niels mijn stagebegeleider alles van. Gaandeweg haakten studenten af om verschillende redenen. Uiteindelijk zijn we met 11 studenten overgebleven om ons diploma in ontvangst te nemen.

Ik heb het als superleuk ervaren hoe iedereen heeft meegeleefd op Zorg-Los. Mijn dank gaat uit naar mijn lieve collega’s die ik alles kon vragen, de zorgvragers voor hun meeleven en voor de kans van  Zorg-Los om de opleiding te mogen doen. Ik ben blij en trots op mijn diploma!
Ik heb er heel veel zin in om de komende jaren als “gediplomeerd” begeleider aan de slag te gaan.  Zorg-Los blijft voor mij een prachtige kleinschalige organisatie, waar met veel liefde en passie wordt gewerkt. Graag lever ik mijn bijdrage aan de verdere ontwikkeling op Zorg-Los.
Marieke