Vacature Regiebehandelaar Zorg-Los

Zorg-Los is op zoek naar een regiebehandelaar (OG/GZ/K&J NIP of Klinisch psycholoog*) die kan optreden binnen ons multidisciplinair team. Het betreft een veelzijdige functie waarin alle facetten van  je vakgebied samenkomen. 

Zorg-Los zoekt iemand die vanuit een helicopterview kan verbinden, die kennis en ervaring heeft en  weet wat er speelt in het werkveld om vandaaruit collega’s te coachen en te begeleiden. Maar het  daarnaast ook leuk vindt om zelf diagnostiek en behandeling uit te voeren en actief mee te denken  hoe we onze zorg kunnen blijven verbeteren en nog beter aan kunnen sluiten bij de zorgvragen. 

Zorg-Los behandelt en begeleidt mensen op het grensvlak VG (WLZ), GGZ (WMO) en jeugdhulp  zonder leeftijdsgrens, waarbij wij ons specialiseren in angststoornissen en  informatieverwerkingsproblematiek. Crisisinterventie en interveniëren bij vastgelopen systemen en  moeilijk verstaanbaar gedrag komt relatief vaak voor. In de maatschappij leven we met elkaar samen,  Zorg-Los is van mening dat je dit moet spiegelen binnen de zorgverlening. Onze doelgroep is dus zeer  bewust verticaal ingericht. Al jaren merken wij dat onze zorgvragers zeer aanvullend zijn op elkaars  behandeling. Bij Zorg-Los wordt de autonomie gevoed wat ervoor zorgt dat zorgvragers regie blijven  ervaren over hun eigen leven. Bij Zorg-Los ligt de focus op mogelijkheden en niet op de beperkingen,  hier ondersteunen wij enkel in. Hierdoor kan Zorg-Los in behandelingen nog dieper ingaan op “de  vraag achter de vraag” en de zorgvrager en zijn systeem weer in hun eigen kracht zetten. 

In onze visie staan onze zorgvragers met hun vragen centraal, we bieden zorg waar zorg nodig is,  zodat de zorgvrager eigen vaardigheden blijft inzetten en waar mogelijk uitgedaagd wordt te  ontwikkelen. De zorgvrager houdt daarbij altijd regie. Maatschappelijke participatie staat bij ons hoog  in het vaandel.  

We zijn op zoek naar iemand die deze visie deelt en zich hiervoor wil inzetten. Iemand die systemisch  kijkt en handelingsgericht werkt. 

Het aanbod van Zorg-Los 

 • Dagbehandeling/ dagbesteding 
 • Avondopvang 
 • Diagnostiek en therapie 
 • Educatie 
 • Groepsbehandeling 
 • Faalangsttraining 
 • Individuele begeleiding 
 • Respijtzorg, ter ondersteuning van het gezin. 
 • Gezinsbegeleiding/ behandeling 
 • Coachen van teams, ouders en betrokkenen 
 • Logeren (Kortdurend Verblijf) 
 • Arbeidsvaardigheden training (INVRA-arbeid)

Functiebeschrijving: 

Als regiebehandelaar ben je samen met de psychiater verantwoordelijk voor de integraliteit van het  behandelproces en de behandelcoördinatie. Ook lever je zo nodig een bijdrage aan het  behandelbeleid en/of het geven van supervisie aan collegae (in opleiding). 

Binnen een multidisciplinair behandelteam word je belast met het uitvoeren van diagnostische  onderzoeken bij zorgvragers met meer complexe psychische, gedrags- en/of psychiatrische  problematiek. De regiebehandelaar stelt de diagnose en adviseert op basis van de  onderzoeksresultaten het multidisciplinair behandelteam en het zorgvrager systeem omtrent  behandeling en begeleiding. Stelt behandelplannen op en is mede betrokken bij de behandelingen. 

De regiebehandelaar werkt zelfstandig binnen ruime kaders en richtlijnen en de beroepscode. Samen  met de psychiater ben je verantwoordelijk voor het integrale behandeltraject. De regiebehandelaar  werkt in de driehoek samen met de clustermanager, Raad van Bestuur/directie. 

We vragen: 

In bezit van een afgeronde opleiding op academisch niveau tot psycholoog of orthopedagoog en in het  bezit van de diagnostiekaantekening. Aangevuld met een tweejarige postmasteropleiding GZ of OG.  Er is sprake van BIG registratie en is lid van de beroepsvereniging NIP of NVO. Kennis wordt  bijgehouden door het volgen van intervisie, scholing, het lezen van vakliteratuur en het bijwonen van  symposia. Beschikt over expertise op het gebied van complexe casuïstiek 

Wat te doen: 

 • Verrichten van psychodiagnostiek en behandeling aan zorgvragers met psychiatrische problematiek;
 • Verricht vanuit de (complexe) zorgvraag diagnostisch onderzoek, verzamelt informatie over het cognitief, communicatief, sociaal en emotioneel functioneren van de zorgvrager, de beperking waarvan sprake is en de eventueel bijkomende (complexe) stoornissen;  
 • Brengt (naast de beperkingen) de gezondheid, wensen, specifieke behoeften en ontwikkelings- en communicatiemogelijkheden van de zorgvrager en de mogelijkheden van de context en netwerk in kaart;  
 • Draagt zorg voor en houdt rekening met het multidisciplinaire karakter van de beeldvorming bij het tot stand komen van de behandelplannen;
 • Betrekt bij de integrale inhoudelijke afstemming het persoonlijke en professionele netwerk van de zorgvrager;
 • Gebruikt de uitkomsten van beeldvorming en diagnostiek om te bepalen welke vorm(en) van begeleiding, behandeling en advisering in aanmerking komen om de eigen kracht en zelf regie van de zorgvrager te versterken;
 • Voert de regie en/of treedt op als coördinator behandeling van het multidisciplinaire behandelplan van zorgvragers in samenspraak met relevante betrokkenen;
 • Voert de regie als zorgverantwoordelijke bij het opstellen, vaststellen, evalueren en aanpassen van het behandelplan;
 • Controleert en evalueert behandelresultaten en past zo nodig het behandelplan aan; Registreert eigen behandel- en begeleidingsactiviteiten in het elektronisch zorgvragersdossier en registreert in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Wat bieden we: 

Voor de geschikte kandidaat die samen met ons in staat is, om op basis van kennis, ervaring, inzet en  commitment, onze zorgverlening nog verder te professionaliseren, zijn er meerdere opties met  betrekking tot een aanstelling mogelijk. Deze willen wij graag in een persoonlijk onderhoud verder met  je bespreken. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO. 

Ga je aan de slag voor Zorg-Los, dan krijg je méér dan alleen een baan; 

 • Er is ruimte voor eigen ontwikkeling en ontplooiing;
 • Je komt te werken in een, gepassioneerd, gezellig, energiek, enthousiast, leergierig en betrokken team van professionals;
 • Compacte organisatie: plat, wendbaar, korte lijnen, snel schakelen;
 • Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en trainingen gericht op jouw functie en opleidingen voor je persoonlijke ontwikkelingswensen;
 • Super gebruiksvriendelijke cliëntendossier;
 • Goede arbeidsvoorwaarden conform cao-gehandicaptenzorg;
 • Bruto salarisschaal functiegroep 65 van € 3.738, – tot € 5.648, – in te delen na kennis en ervaring; Bruto salarisschaal functiegroep 70 van € 4.525, – tot € 6.821, – in te delen na kennis en ervaring * Klinisch psycholoog;
 • Jaarcontract voor 8 – 24 uur per week en na wederzijdse tevredenheid bekijken we samen de verdere mogelijkheden;
 • Bij een werkweek van 36 uur heb je recht op 144 vakantie uren, 8% vakantiegeld, reiskostenvergoeding en een eindejaarsuitkering van 8,33%.

Gaat je hart sneller kloppen bij het lezen van onze visie reageer dan nu! 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jeanet Bitter-Teensma door te  bellen naar 06 29 45 58 77 of het sturen van een e-mail naar jeanet@zorg-los.nl 

Wil je solliciteren? Zorg dat je je CV en motivatiebrief klaar hebt staan. Tot snel! 

 

Dagbehandeling                                     Expertisecentrum 

Terschellingkade 6-8                            Jozef Israëlslaan 1B 

3446 BK Woerden                                 3443 CR Woerden