Klooster Reeuwijk

Gedreven en met een volle bakkes enthousiasme zijn we bezig met een studie naar haalbaarheid voor het Klooster te Reeuwijk.

Een fijn gesprek met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gevoerd, waarin eenieder positief reageert op de plannen.

De architect ARCO die opdracht heeft gekregen van de woningbouwvereniging Reeuwijk is druk bezig de plannen uit te werken

De bestemmingsplanprocedure moet een uitgebreide procedure worden van kantoorbestemming naar maatschappelijke wonen. Dit omdat we hier te maken hebben met een rijksmonument.

Erfgoedcommissie is betrokken en in december zullen we toelichting geven op het gebruik van het gebouw.

Startbesluit over dit plan zal in januari 2020 genomen worden na het voorleggen aan de Raad van Commissarissen van de woningbouwvereniging Reeuwijk en van Zorg-Los.

Bij een go zal er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden.

Na startbesluit zullen we omwonenden en belangstellenden uitgebreid informeren.

De algehele planning zal gebaseerd worden op een uitgebreid bestemmingsplanprocedure.

Een mooie woonplek, geschikt voor 18 zorgvragers.