Educatie plan

Met trots kunnen wij mededelen dat wij een educatief traject aan het opzetten zijn voor onze zorgvragers.  Binnen Zorg-Los wordt er altijd één keer per jaar een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de zorgvragers en hun netwerk. Uit het tevredenheidsonderzoek is gebleken dat er behoefte is aan educatie en verdere ontwikkeling van de schoolse vaardigheden. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een gedegen plan om tot educatie te kunnen komen.

Het educatie traject is in eerste instantie bedoeld voor jongere zorgvragers die om verschillende redenen zijn uitgevallen binnen het reguliere onderwijs, maar kan ook passend gemaakt worden voor zorgvragers met een andere vraag op het gebied van educatie.

In het traject zal er gestart worden met een screening waarin bepaald wordt waar de interesses en competenties van de zorgvragers liggen. Ook zal gekeken worden naar de wensen rondom de doelen van de zorgvrager waarna een passend educatie traject gemaakt kan worden.

Als u  vragen heeft over educatie kunt u hiervoor contact opnemen met Marina.