Bij Zorg-Los worden steeds vaker zorgvragers aangemeld die niet meer binnen het onderwijs kunnen functioneren en noodgedwongen thuis zitten. Zij krijgen soms een ontheffing van de leerplicht, nadat ze een heel traject aan onderwijsvormen hebben doorlopen, waar zij uiteindelijk geen aansluiting vonden bij hun leer/ en ondersteuningsbehoeften.

Om weer structuur in de dag te krijgen en een isolement en teloorgang te voorkomen, komen ze naar Zorg-Los voor dagbesteding/dagbehandeling. Dit is een grote stap voor de zorgvrager, die reeds veel faalervaringen achter de rug heeft.  Het vraagt een vakkundig, (ambulant) traject om het vertrouwen en zelfbeeld dusdanig te herstellen, zodat de zorgvrager hier weer toe in staat is.

Nadat de zorgvrager tot rust is gekomen in de veilige omgeving van Zorg-Los, wil Zorg-Los de zorgvrager, die soms leerontheffing heeft gekregen of zichzelf wil ontplooien, ondersteunen en uitdagen en de kans geven om zichzelf in educatief opzicht te ontwikkelen. Hier werken we aan bij ons expertise centrum.

INVRA Arbeid is een meetinstrument dat gericht is op arbeidscompetenties.

Dit instrument wordt ingezet als de zorgvrager klaar is om een eventuele volgende stap te zetten binnen arbeid of school.Het geeft inzichten in de arbeidsprestaties , motorische vaardigheden en arbeidshouding.

Door middel van vragenlijsten en eerlijke kijk op vaardigheden wordt het meetinstrument ingevuld samen met de zorgvrager.Hier komen doelen uit en deze worden in de praktijk getoetst. Na 3 maanden neem je weer de vragenlijsten door en monitor je het proces

Iedereen wil autonomie, competenties (talenten) ontwikkelen en van betekenis zijn voor anderen.
Kortom, met INVRA Arbeid leer je participeren in maatschappij.