Bij Zorg-Los worden steeds vaker zorgvragers aangemeld die niet meer binnen het onderwijs kunnen functioneren en noodgedwongen thuis zitten. Zij krijgen soms een ontheffing van de leerplicht, nadat ze een heel traject aan onderwijsvormen hebben doorlopen, waar zij uiteindelijk geen aansluiting vonden bij hun leer/ en ondersteuningsbehoeften.

Om weer structuur in de dag te krijgen en een isolement en teloorgang te voorkomen, komen ze naar Zorg-Los voor dagbesteding/dagbehandeling. Dit is een grote stap voor de zorgvrager, die reeds veel faalervaringen achter de rug heeft.  Het vraagt een vakkundig, (ambulant) traject om het vertrouwen en zelfbeeld dusdanig te herstellen, zodat de zorgvrager hier weer toe in staat is.

Nadat de zorgvrager tot rust is gekomen in de veilige omgeving van Zorg-Los, wil Zorg-Los de zorgvrager, die soms leerontheffing heeft gekregen of zichzelf wil ontplooien, ondersteunen en uitdagen en de kans geven om zichzelf in educatief opzicht te ontwikkelen. Hier werken we aan bij ons expertise centrum. Zonder educatie zullen de zorgvragers niet kunnen laten zien dat zij arbeidsmogelijkheden hebben. Als zorgvragers in staat zijn om te leren en in te stromen in een opleiding, zijn ze mogelijk ook in staat om later voor een deel in hun eigen inkomsten te voorzien.

Voorafgaand aan het educatie traject wordt het niveau bepaald middels een instaptoets. Naar aanleiding van de resultaten geeft Zorg-Los een advies aan de zorgvrager en zijn ouders/verzorgers op welk niveau en op welk leerjaar in te stappen en welke lesmaterialen aan te schaffen.

Zorg-Los wil een zorgvrager verder helpen in zijn leerproces en vindt het belangrijk dat er inzicht is in wat het leerdoel is, waar hij staat en hoe hij verder moet komen. Zorg-Los maakt gebruik van RTTI en OMZA om te meten op welke didactische gebieden de zorgvrager ondersteuning nodig heeft en op welke sociaal emotionele gebieden de zorgvrager ondersteuning nodig heeft. RTTI is de taal waarmee je over leren praat en OMZA de taal van het leergedrag. Aan het resultaat van een toets kun je zien waar een zorgvrager staat ten opzichte van een einddoel en welke stap of stappen een zorgvrager dus nog moet zetten om het doel te behalen.

Mocht instromen in een opleiding niet aansluiten op hun emotionele of cognitieve mogelijkheden, kan een educatief traject toch in een hoge mate bijdragen aan een positief zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling.