Er zijn vele zorgvragers die vastlopen in het reguliere en in het specialistisch onderwijs. Bij Zorg-Los worden zorgvragers aangemeld die niet meer binnen het onderwijs kunnen functioneren en noodgedwongen thuis zitten.

Zij krijgen soms een ontheffing van de leerplicht, nadat ze een heel traject aan onderwijsvormen hebben doorlopen, waar zij uiteindelijk geen aansluiting vonden bij hun leer/ en ondersteuningsbehoeften. Om weer structuur in de dag te krijgen en een isolement en/of teloorgang te voorkomen, komen ze naar Zorg-Los voor dagbesteding/dagbehandeling. Dit is een grote stap voor de zorgvrager, die reeds veel faalervaringen achter de rug heeft.  Het vraagt een vakkundig, ambulant traject om het vertrouwen en zelfbeeld dusdanig te herstellen, zodat de zorgvrager hier weer toe in staat is.

Nadat de zorgvrager tot rust is gekomen in de veilige omgeving van Zorg-Los, wil Zorg-Los de zorgvrager, die soms leerontheffing heeft gekregen of zichzelf wil ontplooien, ondersteunen en uitdagen en de kans geven om zichzelf in educatief opzicht te ontwikkelen.Zonder educatie zullen de zorgvragers niet kunnen laten zien dat zij arbeidsmogelijkheden hebben. Als zorgvragers in staat zijn om te leren en in te stromen in een opleiding, zijn ze mogelijk ook in staat om later voor een deel in hun eigen inkomsten te voorzien.

Mocht instromen in een opleiding niet aansluiten op hun emotionele of cognitieve mogelijkheden, kan een educatief traject toch in een hoge mate bijdragen aan een positief zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling.