De woonvormen van Zorg-Los zijn er voor de zorgvrager die toe is om een stap naar zelfstandigheid te maken. Voor de zorgvrager die is vastgelopen in het dagelijks leven en op zoek is naar een thuis met ondersteuning op maat. Zorg-Los gaat daarbij uit van een goede balans, die begint met evenwicht in draagkracht en draaglast.
De zorgvrager wordt aangesproken op zijn mogelijkheden. De ondersteuning is gericht op het ervaren van regie en autonomie binnen een warme, veilige omgeving. Voldoende uitdaging, respect, rust, ruimte en regelmaat zorgen voor persoonlijke ontwikkeling. Het mag een plek zijn voor lange termijn, maar ook om te ontwikkelen en door te groeien naar datgene wat de zorgvrager wil bereiken.

De zorgvrager is een belangrijk onderdeel van zijn omgeving en maakt actief onderdeel uit van de samenleving. Er is een nauwe samenwerking met het informele en het professionele netwerk van de zorgvrager.

Een Zorg-Los woning is een huis, waarin de zorgvrager en hun eigen netwerk zich thuis mogen voelen door mee te doen, mee te beleven en vooral een warm welkom te ervaren.

 

Groepssamenstelling

Een gemengde dynamische groep van zorgvragers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of psychiatrische problematiek die een thuis willen ervaren.

Zorgvragers hebben een eigen zit/slaapkamer met eigen sanitair, delen een gemeenschappelijke ruimte, keuken en wasruimte. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig.

Tevens hebben we appartementen voor zorgvragers die zelfstandig kunnen wonen met ambulante ondersteuning. Zorg-Los is 24 uur per dag bereikbaar voor de zorgvrager.

Wat is de specialiteit van wonen bij Zorg-Los?

 • Huiselijk, sfeervol, humor en gezelligheid
 • Rust, ruimte, regelmaat en respect
 • Prettig wonen/werken en zelf over hun bezittingen kunnen beschikken
 • Contact hebben met familie, vrienden en anderen
 • Deelnemen aan de maatschappij door hun werk, activiteiten en vrijetijdsbesteding
 • Zelf keuzes maken
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Professionele zorg
 • Systeemgerichte aanpak
 • Nauwkeurig afstemmen
 • Een veilige thuishaven
 • Een zo normaal mogelijk leven leiden

Zorg-Los werkt competentiegericht en laat de zorgvrager zelfcontrole ervaren. Aangesproken worden op mogelijkheden en niet op beperkingen zorgt ervoor dat zorgvrager op een positieve manier gestimuleerd wordt om te onderzoeken wat hij wil voor zijn toekomst. De zorgvrager krijgt de ruimte om talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarnaast is er ook ruimte om fouten te mogen maken en hiervan te leren. Het team van Zorg-Los staat naast de zorgvrager om ondersteuning te bieden bij persoonlijk groei.

Hoe geven wij invulling aan wonen bij Zorg-Los?

De groepscultuur is actief, ondernemend, graag buiten en sfeer makend. Er is ruimte voor ontspanning en het naar eigen behoefte invulling geven aan de dag. Dit alles zorgt voor een vertrouwde sfeer, waar de zorgvrager zich thuis voelt.

Het team is het vaste aanspreekpunt voor de zorgvragers en hun netwerk. Zorg-Los vindt het belangrijk dat het sociale netwerk nauw betrokken wordt bij de zorg. De deur staat open voor iedereen, waardoor ons huis gastvrijheid uitstraalt.

Welke zorg en diensten verlenen wij? Zoek je een huis waarin je een normaal leven kan leiden?
In een 24-uurs laagdrempelige woonvoorziening bieden we diverse zorgvragers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking met bijkomende psychiatrie een thuis met voldoende uitdagingen. De zorgvragers mogen hier onbepaalde tijd wonen, maar hebben ook de mogelijkheid om door te stromen.

 

Even een persoonlijk gesprek?
Neem telefonisch contact op via:
T 0348-753 333
M 06-46 404 493
Stuur een e-mail of maak een bel mij terug afspraak.