Ontwikkelingen

In mei 2019 gaan we voor de ISO 9001. Zorg-los is al gecertificeerd HKZ, maar gezien de groei en ontwikkelingen vinden we het een goede stap om naar ISO 9001 toe te werken. ISO staat voor International Organization for Standardization. Er zijn normen vastgesteld en Zorg-Los hecht veel waarde aan een goed kwaliteitsmanagementsysteem. Binnen onze organisatie hechten wij veel waarde aan continue ontwikkeling. Dit vereist een goede inrichting voor onze organisatie, zodat we de kwaliteit van zorgverlening vasthouden. De stap naar ISO 9001 is gezien onze positieve groei nu de gekozen weg.