Kleinschalige woonvoorziening

In de vorige nieuwsbrief heeft u nieuws kunnen lezen over de woonvoorziening Haastrecht.

Helaas moeten we u melden dat de wethouders van de gemeente Krimpenerwaard nog niet een uitspraak hebben gedaan om hun medewerking te verlenen in de wijziging van een vergunning. We houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Uiteraard blijven we niet stil zitten!

Met de gemeente Woerden hebben we ondertussen gesproken met twee beleidsmedewerkers. Binnen de gemeente onderzoeken zij de vragen en het gemis van (kleinschalige) woonvoorzieningen.

Er is informatie uitgewisseld en beiden willen we gaan voor een integrale werkwijze. Iets waar wij als Zorg-Los al een duidelijke boodschap in verkondigen.

“Kijk achter de zorgvraag, speel hierop in en lever zorg waar nodig is en laat los wanneer dit kan!”

Dit was een zeer enthousiast gesprek. De beleidsmedewerkers hebben gevraagd aan ons om een geschikte locatie in te dienen. Zij kunnen dan bij het omgevingsloket hun essentie aangeven.

Tevens zijn we in Blaricum met een project bezig en zijn we aan het onderzoeken of dit een goede plek kan zijn.

Zoals u leest gaat onze aandacht niet naar 1 project gezien we als doel hebben in 2018 een kleinschalige woonvoorziening te openen! Wij hopen u in onze volgende nieuwsbrief meer concrete informatie te geven.

We houden u enthousiast op de hoogte over verdere ontwikkelingen, mocht u meer informatie wensen: info@zorg-Los.nl

Leave a Comment