Wij zijn super enthousiast bezig met het opzetten van een kleinschalige woonvoorziening in de omgeving van Woerden.

Onze motivatie om een huis te starten.
Wij ervaren in het dagelijks werk dat er regelmatig zorgvragers vastlopen in reguliere instellingen, het speciaal onderwijs of in de thuissituatie. Binnen deze systemen krijgen de zorgvragers wel hulp aangereikt, maar deze bestaat vaak uit het opgelegd krijgen van normen en afspraken, waaraan zij zich dienen te houden. Vaak zijn zij hier niet toe in staat, door hun verstandelijke en/of lichamelijke beperking in combinatie met hun lage draagkracht, en worden zij hiermee overvraagd. Wij denken dat je door de korte lijnen en het intensief contact wat je met de zorgvrager opbouwt tot voorwaartse ontwikkeling kan komen. Juist door die combinatie van rust, ruimte en veiligheid. Het beginnen van een huis spreekt ons ontzettend aan omdat het vele aspecten heeft, zowel directe zorg, organisatorische kanten en de vrijheid van het eigen ondernemerschap.

groen huisje
Onze motivatie om als ondernemer te werken.
Het concept ‘kleinschalige wooninitiatieven’ heeft zich de afgelopen jaren bewezen, dit zorgt bij ons voor vertrouwen, om deze stap te zetten. Wij hebben de afgelopen tijd flink wat onderzoek gedaan om zelfstandig een zorghuis op te starten. Het gegeven dat we laagdrempelige zorg willen bieden, met een breed aanbod is voor ons de reden om een zorghuis te willen starten. Zorg-Los biedt professionele begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking met bijkomende psychiatrie met een team van opgeleide begeleiders bieden we zorg op maat. Zorgvragers volgen bij ons dagbesteding, we coachen, doen individuele activiteiten en bieden gezinsbegeleiding. We vinden het belangrijk om gebruik te maken van elkaars expertise, dat maakt dat de zorg op een nog hoger niveau komt en daarom zullen we ons aansluiten bij een bureau voor kwaliteitstoetsing.

Hoe zien wij de opbouw van de groep zorgvragers voor ons?
Een heterogene dynamische groep, van 8 zorgvragers (jongeren en volwassenen) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die een thuis zoeken, waar voldoende uitdaging, rust, ruimte en regelmaat uitgangspunten zijn om tot ontwikkeling te komen. En 2 kamerappartementen voor 2 zorgvragers die meer zelfstandigheid aankunnen. Het mag een plek zijn voor lange termijn, maar ook om te ontwikkelen en door te groeien naar datgene wat de zorgvrager kan bereiken. Explosieve agressie, seksuele problematiek (dader) en verslaving zijn contra-indicaties.

Dit is een beknopte omschrijving, omdat we hebben gemerkt dat we bijna niets willen uitsluiten, en ook niet bij voorbaat iets willen toestaan. We gaan voor een groep die elkaar aanvult en verrijkt om ieders kwaliteit van leven te vergroten.

Wat is de kracht of specialiteit van onze zorghuis?
Onze droom is een landelijk gelegen vrijstaand huis aan de rand van een dorp/stad. De combinatie van rust, ruimte, groen, dieren, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid krijgen, zorgt ervoor dat zorgvragers meer bewust worden van eigen handelen en welke gevolgen dit voor hen kan hebben. Dit zorgt voor een voorwaartse ontwikkeling. De zorgvragers worden professioneel begeleid door begeleiders die jarenlange ervaring hebben en vooral gespecialiseerd zijn in zorgvragers met moeilijk verstaanbaar gedrag. Er wordt gewerkt vanuit de competenties van de zorgvragers. Hierdoor ervaren zij weer zelfcontrole en zij worden aangesproken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. Zorgvragers worden op een positieve manier gestimuleerd om te kijken wat zij willen voor in de toekomst. De zorgvragers krijgen de ruimte om te ontwikkelen en fouten te maken, er is genoeg expertise om dit op te vangen en dit om te buigen naar positieve ontwikkeling. Zorgvragers ervaren voldoende uitdagingen, waaronder een zinvolle daginvulling en vrijetijdsbesteding. Wij gaan ervoor om de zorgvrager zoveel mogelijk te stimuleren om te participeren in de maatschappij. De zorgvragers ervaren rust en regelmaat, zodat zij deze plek als een thuis ervaren en zij in evenwicht met zichzelf komen/blijven, wat ongetwijfeld een positief effect heeft op hun omgeving.

Wij willen zo vraaggestuurde zorg bieden, vanuit een idealistische drive, die leidt tot een veilige en vertrouwde leefomgeving. Wij denken als een gezinssituatie, zo normaal mogelijk geboden kan worden.

Welke kernkwaliteiten bezit onze zorghuis?

  • Huiselijk, sfeervol, humor en gezelligheid
  • Rust, ruimte, regelmaat en respect
  • Een veilige thuishaven
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Professionele zorg
  • En natuurlijk niet te vergeten, een paar superkoks!


Hoe geven wij invulling aan onze ideeën voor onze zorghuis?
De zorgvrager wordt opgenomen. De gezinscultuur is actief, ondernemend, graag buiten en sfeermakend. Zo houden we bijvoorbeeld van wandelingen, fietsen, theater en bioscoop. In en om het huis kijken we graag een film, koken we uitgebreid, spelen spelletjes, computeren, tuinieren we en zijn we vaak creatief. Qua sfeer doen we veel met thema’s als kerst, sinterklaas, de seizoenen en andere feestdagen. Het pand zal dan rond een thema aangekleed worden. Ook vinden wij het net zo belangrijk dat er genoeg ruimte is om te ontspannen, zo houden wij regelmatig ‘pyjamadagen’. Dit alles zorgt ervoor dat de zorgvrager het als een thuis ervaart , met voldoende sfeer om zich thuis te kunnen voelen. Wij zijn het vaste aanspreekpunt voor zorgvragers en zijn/haar ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers. Wij vinden het erg belangrijk dat familie, wettelijk vertegenwoordigers en vrienden nauw betrokken worden bij de zorg. De deur staat open voor iedereen, zodat ons huis gastvrijheid uitstraalt. In het contact zullen we hier professioneel mee om gaan, zodat er een gezonde relatie blijft.

Wij zijn gedreven werkers en willen hard werken. Met een team van professionele mensen zullen we dit inkleden, kritisch blijven kijken en voelen, zorgen ervoor dat draagkracht en last in evenwicht blijven, zo zorg je goed voor iedereen.

Dienstverlening
Welke zorg en diensten verlenen wij? Zoek je een huis waarin je een normaal leven kan leiden?
In een 24-uurs laagdrempelige woonvoorziening bieden we diverse zorgvragers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking met bijkomende psychiatrie een thuis met voldoende uitdagingen. De zorgvragers mogen hier onbepaalde tijd wonen, maar hebben ook de mogelijkheid om door te stromen.

Foto Marjon
Even een persoonlijk gesprek?
Neem telefonisch contact op via:
T 0348-753 333
M 06-46 404 493
Stuur een e-mail of maak een bel mij terug afspraak.