Binnen Zorg-Los wordt er groepsbehandeling aangeboden. De doelstelling is dat zorgvragers die met verschillende zorgvragen bij Zorg-Los begeleidt en behandeld worden, in kleine groepen met elkaar in gesprek gaan. Deze gesprekken worden geleid door een professional.

De onderwerpen die worden besproken gaan over alledaagse onderwerpen en thema’s waar de zorgvragers in hun dagelijkse leven tegenaan lopen. Onderwerpen die te maken hebben met de diagnoses die gesteld zijn, het aangaan van relaties, omgaan met beperking, omgaan met emoties, het leren vertrouwen van mensen en het kunnen praten over wat je bezighoudt. De zorgvragers leren naar elkaar te luisteren, leren van stappen die anderen gemaakt hebben, worden gehoord in hun problemen en maken gebruik van elkaars kracht en oplossingsvermogen, zonder daarbij afhankelijk te worden van alleen professionele zorgverlening.

De zorgvragers ontwikkelen zo competenties met betrekking tot sociaal functioneren, emotieregulatie, probleemoplossend vermogen en empathisch inzicht. Tot slot leren ze te denken buiten de aangeleerde kaders en leren ze zich flexibel op te stellen naar anderen in hun omgeving.

De ervaring leert dat zorgvragers die enige tijd aan de gesprekken hebben deelgenomen stappen maken in hun persoonlijke ontwikkeling en opbouw van een positief zelfinzicht en zelfvertrouwen. Wat hen helpt het dagelijkse leven vorm te geven.